Anne-Christine Lane

speaker-info

Anne-Christine Lane är VP/Head of Analytics & Automation i PostNord Group Strategy. Hon har många års erfarenhet av affärsutveckling, digital utveckling, transformation och automatisering i kundgränssnitt. Anne-Christine leder bland annat ett Center of Excellence med kompetenser inom prediktiv analys och automatisering där fokus ligger på att stödja verksamheten att kunna identifiera processer och arbetssätt för automatisering. De bidrar även med förslag på lösningar och är drivande i genomförande, förändringsledning och nytt arbetssätt.

Top