Johan Schauman

speaker-info

Johan Schauman är Head of Digital Co-Development på Skatteverket. Efter många år i linjeverksamheten har han de senaste 8 åren jobbat med Skatteverkets digitala tjänster och transformation till en ny verksamhetsmodell. Johan har jobbat som förändringsledare på alla nivåer i organisationen, men också mer operativt i flera olika utvecklingsinitiativ för att skapa nya möjligheter både i och utanför Skatteverkets digitala miljö. Han har inom ramen för Skatteverkets införande av SAFe samlat på sig många erfarenheter av vilka utmaningarna och framgångsfaktorerna är när en stor organisation ska ställa om sin utvecklingsverksamhet.

Top